Nielsbogaard

Nielsbogaard er en gammel slægtsgård, der har været i familiens eje siden den blev udstykket fra Roskilde Universitet i 1857.

Vi flyttede ind på ejendommen i 1997 og købte den i 2000 af mine forældre.

Ejendommen er på 30 ha landbrugsjord, hvoraf de 7 ha er Lammefjordsjord.

Nielsbogaard er beliggende i Sandby ved Svinninge.

Alle ejendomme i Sandby er kendetegnet ved at de aldrig er blevet udflyttet, men stadig er i stjerneform.